Välkomstbrev för program

Här har vi samlat välkomstbrev, kursplaner och annan viktig information för respektive program. Kort och gott det du behöver för att komma igång med dina studier. Klicka på ditt program för att hitta din information.

Program A-Ö

Välkomstbrev för program som startar höstterminen 2017 publiceras här i mitten av juli.

 • Automationsingenjör (Co-op)
 • Byggnadsingenjör
 • Dataingenjörsprogrammet
 • Ekonomiingenjörsprogrammet
 • Ekonomprogrammet, campus
 • Ekonomprogrammet, distans
 • Elektroingenjörsprogrammet
 • Energisystemingenjör (Co-op)
 • Fastighetsmäklarprogrammet
 • Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
 • Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA)
 • Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning
 • Förskollärarprogrammet, campus
 • Förskollärarprogrammet, distans
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarprogrammet med inriktning F-3, campus
 • Grundlärarprogrammet med inriktning F-3, distans
 • Grundlärarprogrammet med inriktning 4-6, campus
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, distans
 • Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil
 • Industridesign
 • Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics
 • IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem
 • Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete
 • Kandidatprogram i utredningskriminologi, distans
 • Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör
 • Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, distans
 • Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning
 • Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning
 • Magister i logistik och innovationsledning
 • Magisterprogram i besluts-, risk och policyanalys, distans
 • Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online)
 • Magisterprogram i energisystem
 • Magisterprogram i geomatik
 • Maskiningenjör (Co-op)
 • Masterprogram i arbetshälsovetenskap, distans
 • Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik
 • Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik
 • Masterprogram i geospatial informationsvetenskap
 • Masterprogram i miljöpsykologi
 • Masterprogram i religionsvetenskap
 • Master programme in energy engineering, energy online
 • Master programme in energy systems
 • Miljöingengör, inriktning VA-teknik (Co-op)
 • Miljöstrateg
 • Människa-kultur-religionsprogrammet, distans
 • Personal- och arbetslivsprogrammet
 • Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre
 • Tekniskt basår
 • Ämneslärarprogrammet, engelska, campus
 • Ämneslärarprogrammet, engelska, distans
 • Ämneslärarprogrammet, matematik, campus
 • Ämneslärarprogrammet, matematik, distans
 • Ämneslärarprogrammet, religionsvetenskap, campus
 • Ämneslärarprogrammet, religionsvetenskap, distans
 • Ämneslärarprogrammet, svenska, campus
 • Ämneslärarprogrammet, svenska, distans

Program A-Ö, vårterminen 2017

Student