Student

Hissrenovering i hus 31 och hus 51

Under januari och februari kommer hissarna vara avstängda tre veckor för renovering.

Hissarna kommer att stängas av enligt följande:

Hus 31
Vecka 2-4 (9 januari – 29 januari)

Hus 51
Vecka 5-7 (30 januari – 19 februari)

Datum: 2016-12-08