Student

Behöver du fler utskrifter på ditt kort?

Varje termin tilldelas du som student utskrifter till ett värde av 100 kronor. Därefter köper du ytterligare utskrifter via banktjänsten Payex.

Du som skriver examensarbete/uppstas på lägst kandidatnivå har rätt till utskrifter för 100 kronor extra. Be receptionen i Studentcentrum, hus 22, om ett registreringsintyg som du kan visa upp hos it-support så fyller de på ditt kort.