Student

Hämta ditt välkomstbrev på webben

Du kan hämta välkomstbrev för program och kurser på hig.se/nystudent.

Högskolan skickar ut välkomstbrev och kursspecifik information till dig som är antagen till en kurs eller program senast två veckor före kursstart. Du kan även hämta ditt välkomstbrev på webben.