Student

Behöver du fler utskrifter på ditt kort?

Varje termin får du som är student fria utskrifter till ett värde av 100 kronor. Därefter kan du köpa ytterligare utskrifter via banktjänsten Payex.

Du som skriver examensarbete/uppsats på lägst kandidatnivå har rätt till utskrifter för 100 kronor extra. Be receptionen i Studentcentrum om ett registreringsintyg som du kan visa upp i it-supporten, så fyller de på ditt kort.