Student

Ladok stängt 18 januari kl. 05.30-09.00

Ladok beräknas vara oåtkomligt för personal och studenter under stängningstiden. Läs mer om hur du påverkas av stängningen här.

Detta betyder att

  • lärare inte kan rapportera resultat eller beställa Blackboard-kurser
  • studenter inte kan logga in i Ladok via Studentportalen och använda sina självservice-funktioner (som t.ex. tentamensanmälan och kursregistrering)
  • studenter inte kan skapa datorkonto eller byta lösenord
  • personal inom Avdelningen för utbildningsstöd inte kan hantera Ladok-relaterade ärenden.

När Ladok öppnar igen kommer alla funktioner fungera som vanligt.

Nästa planerade Ladok-stängning: 1 februari kl. 05.30-09.00

Fram till och med juli 2018 kommer Ladok behöva stänga då och då på grund av uppdateringar. Vi jobbar för att informationen kring eventuella stängningar ska nå er i god tid.