Rättigheter och skyldigheter

Som student omges du av en rad lagar och förordningar som ligger till grund för vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du ansvarar själv för din studieprestation och du måste följa de lagar och regler som finns – därför är det viktigt att du känner till dem.

Lagar och regler som styr utbildningen

Högskolan i Gävle är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Utbildning vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt framförallt genom högskolelagen och högskoleförordningen.

Till detta finns också lokalt antagna policydokument och regleringar vid Högskolan i Gävle som påverkar relationen mellan student och högskola.

Vanliga frågor

Nedan kan du hitta svar på några av de vanligaste frågor som brukar dyka upp för dig som studerar på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Gävle. Informationen på webbsidan har tagits fram i samarbete med Gefle studentkår.

Om du inte är nöjd

I de fall du anser att Högskolan inte lever upp till sina åtaganden ska du i första hand ta upp ärendet med berörd lärare/examinator eller annan personal på akademin. Du har också möjlighet att direkt kontakta berörd chef vid Högskolan i Gävle.

Vid behov kan du söka stöd och hjälp från Gefle Studentkårs studentombud. Studentombudet arbetar för att tillsammans med studenter och lärare lösa eventuella studentfall.

Studentombud

Katarina Hälleberg

E-post: studentombud@geflestudentkar.se
Telefon: 070-964 96 06

Mer info om studentombudet finns på: http://www.geflestudentkar.se/page/studentombudet.html