Kanslier och kursadministration

Har du frågor om kursinnehåll, omregistreringar, kurslitteratur, tentamen på annan ort och dylikt? Vänd dig till kansliet på akademin som ger din kurs.

Öppettider och kontaktuppgifter

Information om kontaktuppgifter och öppettider finns på respektive kanslis sida:

Karta med kanlierna prickade.


Student