Exempel på stödåtgärder

För att du ska få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd behöver du lämna in en ansökan om pedagogiskt stöd vid funktionshinder samt ett intyg som styrker att du har en funktionsnedsättning som ger funktionshinder.

Alternativ examination

Vid behov kan det bli aktuellt att anpassa din examination. Lämpliga anpassningar rekommenderas av samordnaren, examinator beslutar sedan om detta godkänns på aktuell kurs.

Anteckningshjälp

Om du på grund av en funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och seminarier kan en anteckningshjälp anlitas. Vanligast är att en kurskamrat anlitas för uppdraget.

Inläst litteratur

Har du svårt att läsa böcker med tryckt text på grund av läs- och skrivsvårigheter eller något annat funktionshinder så har du möjlighet att få inläst litteratur. Du får låna kurslitteratur utan kostnad från Myndigheten för tillgänglig media (MTM). För att kunna ladda ner böcker måste du ha ett nedladdningskonto hos MTM. Nedladdningskonto får du genom att komma på ett introduktionssamtal till högskolans biblioteket. När du har ett konto kan du själv ladda ner din kurslitteratur.

Boka introduktionssamtal hos biblioteket

Läs- och skrivprogram

Stava Rex och Spell Right, skrivhjälp i Word och Claro Studio med bland annat Claro Read Pro, text till tal, finns att tillgå för att spara ned på sin egen dator. Dessa program finns även i vårt resursrum i hus 51.

Resurs-/datarum

Det finns ett datorrum i hus 51 för studenter med funktionshinder. Där finns datorer utrustade med olika stödprogram samt en dator med stödprogram för synskadade studenter. Kontakta samordnaren för att få tillträde till salen. Det finns också resursrum/läsplatser för studenter med funktionshinder i biblioteket. Tag kontakt med bibliotekets personal för mer information.

Teckenspråkstolk

Högskolan har ansvar för att den som behöver det får teckenspråkstolk. Tänk på att anmäla ditt behov till samordnaren i god tid.

Övriga behov och stödåtgärder

Har du andra behov av anpassningar och stödåtgärder tveka inte att fråga. Du är alltid välkommen att kontakta samordnaren för att diskutera en lösning. Men det kan ibland ta tid att ordna den lösning som passar just dig, så var ute i god tid.

Student