Tillgänglighet vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle ska vara en högskola för alla - där alla ges samma möjligheter till delaktighet. Alla anställda, studenter och andra ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid Högskolan i Gävle. Alla anställda och studenter ska bemöta varandra med ömsesidig respekt. Du som arbetar eller studerar på högskolan har rätt till en rättvis och likvärdig behandling oavsett eventuellt funktionshinder.

Användbara dokument om tillgänglighet

Enligt funktionshinderpolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Läs mer på Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handisam har tagit fram boken Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du läsa mer om:

  • Starta tillgänglighetsarbetet
  • Tillgänglig verksamhet
  • Tillgänglig information och kommunikation
  • Tillgängliga lokaler

Filmer om tillgänglighet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad säger lagen?

Lagar relaterade till området funktionshinder:
Lag om likabehandling av studenter i högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om lagar, rättigheter och skyldigheter finns på Diskrimineringsombudsmannenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Student