Vad händer efter anmälan?

Efter det första urvalet får du ett e-postmeddelande till den adress du angivit på antagning.se om att du har ett antagningsbesked att läsa på Mina sidor.

Antagningsbeskedet är gemensamt för alla högskolor och universitet som finns med i systemet. Har du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara ja till de platser du vill kvarstå som antagen till eller reservplacerad på. Annars kommer du att strykas på dessa alternativ i urval 2 och du förlorar din plats.

Vanliga frågor om antagningsbesked och svar (antagning.se)