Lämna återbud om du inte längre vill gå utbildningen

Det är viktigt att du lämnar återbud om du har blivit antagen eller reservplacerad på ett program eller en kurs, men inte längre vill gå utbildningen. På så sätt kan dvi erbjuda din plats till någon annan.

Du lämnar återbud via 'Mina sidor' på Antagning.se. Följ instruktionerna efter att du loggat in.

När du lämnar återbud förlorar du din plats på programmet eller kursen. Om du ångrar dig måste du göra en sen anmälan, såvida programmet eller kursen är öppen för sen anmälan. Dina chanser att antas på nytt är små. Var därför säker på ditt beslut innan du lämnar återbud.

Besök Antagning.se för mer information.

Utbildning