Återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan din plats erbjudas till någon annan.

Du lämnar ditt återbud via 'Mina sidor' på antagning.se. Följ instruktionerna efter att du loggat in.

När du lämnar återbud tas du bort från programmet eller kursen. Om du ångrar dig måste du göra en sen anmälan, såvida programmet eller kursen är öppen för sen anmälan. Dina chanser att antas på nytt är små om du har valt att lämna återbud. Var därför säker på ditt beslut innan du lämnar återbud.

Besök antagning.se för mer information.

Utbildning