Behörighet

För att få studera på högskola eller universitet krävs att du har vissa förkunskaper. Denna behörighet ligger som grund för att du ska klara av att fullfölja dina studier.

Behörighet för studier på grundnivå

För att få börja en utbildning på grundnivå krävs att du har en grundläggande behörighet och ibland även en särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten får du genom ett slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet kan innebära att du måste ha godkänt i vissa ämnen från gymnasiet.

Mer information om behörighet på grundnivå

Behörighet för avancerad nivå

För att börja en utbildning på avancerad nivå krävs att du har en examen från grundnivå på minst 180 högskolepoäng. För kurser krävs ingen examen men du måste ha genomgått en utbildning på grundnivå.

Information om utbildningsnivåerna

På Universitetskanslersämbetets webbsida kan du få mer information om de olika utbildningsnivåerna.

Utbildning och examina

Utbildning