Antagningsstatistik för program och kurser

På UHR:s statistiksidor publiceras statistik över antal sökande, antal antagna och lägsta antagningspoäng per urvalsgrupp till utbildningar vid alla universitet/högskolor i Sverige. Antagningssiffrorna visar antal antagna innan ev reservantagning.

Du hittar statistik på Universitets- och högskolerådets webbsida.

Utbildning