Viktiga datum

Datum för sista anmälningsdag

  • Vårterminens utbildningar - 15 oktober
  • Sommarterminens utbildningar - 15 mars
  • Höstterminens utbildningar - 15 april

För program som ges på engelska för utländska sökande ska anmälan vara inkommen den 15 januari.

Inför höstterminen 2017 så är sista anmälningsdag 18 april då 15 april infaller på en helg.

Svara på antagningsbeskedet

Du måste svara på ditt antagningsbesked efter urval 1 om du har blivit erbjuden en plats annars förlorar du din plats till annan sökande. Sista dag för att svara på ditt antagningsbesked för höstens kurser är i slutet av juli och för vårens kurser i slutet av december.

Sista dag för kompletteringar

Behöver du komplettera in meriter såsom betyg från gymnasiet eller andra intyg behöver dessa vara inkomna ett senaste datum för att behandlas innan urval 1.

Gamla meriter

Kompletteringar för gamla meriter ska vara inkomna senaste anmälningsdag för respektive höst-, vår- och sommartermin, 15 april, 15 oktober samt 15 mars.

Pågående studier

Kompletteringar som gäller pågående studier ska vara inkomna senast i mitten av juni för hösten och för våren i början av december. Du som går sista terminen på gymnasiet måste få ditt slutbetyg först innan du är behörig till studier på högskola eller universitet. Därför har du endast möjlighet att söka restplatser till sommarkurser.

För exakta datum läs mer på antagning.se.

Utbildning