Akademin för utbildning och ekonomi

Akademin för utbildning och ekonomi

Forskningsprofil utbildningsvetenskap, didaktik och ämnesdidaktik

Högskolans forsknings- och utbildningprofil Utbildningsvetenskap/didaktik/ämnesdidaktik, har sin grund inom akademin för utbildning och ekonomi. Här finns ämnen från såväl humaniora som samhällsvetenskap.

Avdelningar inom akademin

Inom akademin finns tre avdelningar:

  1. Avdelningen för ekonomi
  2. Avdelningen för humaniora
  3. Avdelningen för utbildningsvetenskap

Det starka samarbetet mellan akademins olika ämnen skapar goda utvecklingsmiljöer för både utbildningen och forskningen. Ett exempel är masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Akademichef: Svante Brunåker

Akademin för utbildning och ekonomi