Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp

Är du redan legitimerad sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård.

Bygg på din sjuksköterskeutbildning med specialistkompetens inom intensivvård

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård arbetar du med att vårda svårt sjuka patienter. Kravet för självständigt arbete inom intensivvård är specialistsjuksköterskeexamen.

Möjligheter till både nationellt och internationellt arbete

Utbildningen leder till en examen som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Efter avslutad utbildning kan du som intensivvårdssjuksköterska arbeta inom intensiv- och postoperativ vård, på smärtkliniker och inom ambulanssjukvård. Du har även goda möjligheter till arbete internationellt vid till exempel katastrofer.

Högskolan i Gävle har en lång erfarenhet av att utbilda specialistsjuksköterskor.

Sista ansökningsdag är 15 mars

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp är ett program som har en tidigare antagningsomgång och sista ansökningsdag är 15 mars.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Anmälan

Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Mer information
Antal platser: 8
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19317
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Campus
2018 - 2019
Ej öppen *
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Campus
2018 - 2019
Ej öppen *
Antal platser:
8
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19317
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Utbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp