Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Är du redan legitimerad sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Bygg på din sjuksköterskeutbildning med specialistkompetens för arbete inom framtidens äldreomsorg

Efter denna specialistutbildning har du möjlighet att ansöka om yrkesexamen eller yrkesexamen och magisterexamen inom äldreområdet beroende på hur du väljer att lägga upp dina studier enligt alternativen a och b nedan:

  1. du genomför ett självständigt fördjupningsarbete samt kursen Farmakologi- förskrivningsrätt 7,5 hp och ansöker därefter om förskrivningsrätt av vissa läkemedel hos Socialstyrelsen samt om en yrkesexamen vid HiG.
  2. du genomför ett självständigt examensarbete på avancerad nivå med möjlighet att ansöka om en magisterexamen vid HiG.

Högskolan i Gävle har en lång erfarenhet av att utbilda specialistsjuksköterskor.

Sista ansökningsdag är 15 mars

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp är ett program som har en tidigare antagningsomgång och sista ansökningsdag är 15 mars.

Efter detta datum finns fortfarande möjlighet, i mån av plats, att söka.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Anmälan

Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Mer information
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19316
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:
Campus
2018 - 2020
Ej öppen *
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Campus
2018 - 2020
Ej öppen *
Antal platser:
15
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19316
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Halvfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Utbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp