Belastningsergonomisk riskbedömning 7.5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till Dig som vill ha fördjupad kunskap om och lära Dig vetenskapligt baserade metoder för belastningsergonomisk riskbedömning i teori och praktik. Kursen innehåller bl. a. riskteori, belastningsexponering, översikt över befintliga riskbedömningsmetoder med fördjupning kring ett brett urval av dessa, specifik internetsökning samt rapportskrivning. Kursen vänder sig till Dig som redan idag gör belastningsergonomiska riskbedömningar eller är i behov av att kunna göra sådana, t.ex. för att svara upp mot arbetsgivares och Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömningar. Kursen är upplagd så att metoderna direkt går att tillämpa i det egna riskbedömningsarbetet, med 4 inledande teori- och metoddagar, mellanliggande eget arbete och två examinations- och fördjupningsdagar. Kursen anordnas av Centrum för belastningsskadeforskning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen omfattande 180 hp. 15 hp i anatomi och fysiologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2020
Normal
202004 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
2 träffar
Anmälningskod: HIG-24505
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Motiveringsbrev där Din bakgrund, nuvarande arbetsuppgifter, erfarenheter av belastningsergonomiskt arbete och motivering till att gå kursen kort redovisas (max 1 A4-sida). Erfarenhet från företagshälsovård eller annat belastningsergonomiskt arbete är önskvärt. Brev med motivering skickas till Antagningsservice, R 312 10653 Stockholm. 4+2 dagar med mellanliggande eget arbete

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)