Besluts- och riskanalys 1 7.5 hp

Om kursen

Kursen handlar om
- grundläggande element i beslutsanalysen
- strukturering av beslutsproblem med hjälp av beslutsträd
- olika riskbegrepp
- grundläggande metodik för beslutsfattande, t.ex. maximering av förväntad nytta.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c (Områdesbehörighet 4/A4). Undantag ges för Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2019
Distans
201904 - 201923
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-28424
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Våren 2019
Normal
201904 - 201923
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28428
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-18417
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)