Besluts- och riskanalys 3 7.5 hp

Om kursen

Kursen är fortsättning på Besluts- och riskanalys 2.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Besluts- och riskanalys 2, 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2019
Distans
201904 - 201923
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-28426
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-18419
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)