Robotik 7.5 hp

Om kursen

Användningen av robotar får en allt större spridning och nya tillämpningar utanför den klassiska industriella miljön blir allt vanligare. Syftet med kursen är att ge breda men även fördjupade teoretiska kunskaper om robotar och robotsystem inom industri och service samt närliggande teknikområden med ett fokus på robotens konstruktion och inre system.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp, Tillämpad Mekanik II 7,5 hp, samt Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2019
Distans
201904 - 201913
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-28310
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Våren 2019
Distans
201914 - 201923
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-28317
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2019
Normal
201946 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18315
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)