Digital bildbehandling och datorseende 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar begrepp, metoder och sensorer som används inom olika typer av datorbaserad bildanalys.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Statistisk signalbehandling 7,5 hp och Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2019
Distans
201904 - 201913
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-28315
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2019
Normal
201936 - 201945
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18314
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)