Personlig tränare 30 hp

Om kursen

Målet med kursen är att ge praktiska och teoretiska kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande. Genom ett upplevelsebaserat lärande erbjuds du ökade kunskaper/färdigheter i bl.a. träningslära, idrottsmedicin, kost, coaching, ledarskap och gruppdynamik. Centralt i kursen är coaching och ledarskap. I kursen ingår fältstudier där du praktiserar dina kunskaper inom ovan nämnda områden på adepter i olika miljöer. Du ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera målrelaterade personliga tränings- och kost-program på individnivå.
Kursen ges på distans med sex fysiska tillfällen i Gävle á två dagar. I kursen varvas inspelade föreläsningar och övningar med individuella och gruppexaminationer online. Vi använder Högskolan i Gävles utbildningsplattform, Blackboard för all kommunikation i kursen. Vid fullföljd godkänd kurs ges du möjlighet att certifieras enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Anatomi, fysiologi, Humanbiologi 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2019
Distans
201904 - 201923
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
6 träffar
Anmälningskod: HIG-24109
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Vi planerar för 6 träffar á 2 dagar

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)