Sök

Simulering av logistiksystem 7.5 hp

Om kursen

Målen för kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om simuleringsteknik för logistiksystem. Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

• Använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem
• Tillämpa en simulering programpaket / språk för att simulera och analysera ett system
• Presentera resultaten av en simulering och ger lösningen på ett definierat problem

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Dataanalys och statistik 7,5 hp, Produktionslogistik 7,5 hp och Distributionslogistik 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Studietid: Dagtid
Antal platser: 65
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17411
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)