Sök

Tillämpad mekanik 7.5 hp

Om kursen

Kursen är en direkt fortsättning av studierna inom mekanik för ingenjörer och syftar till att studenten ytterligare ska bredda och fördjupa sina kunskaper i klassisk mekanik, vilket också blir en bas för vidare studier i t.ex. maskinteknik. Studenten ska kunna tillämpa denna kunskap för analys av mer tekniskt komplicerade problem inom mekanik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för metoder för att analysera och räkna på kroppars jämvikt och rörelse i tre dimensioner
2. tillämpa matematisk modellering av olika mekaniska system i tre dimensioner för att beräkna, analysera och tolka efterfrågade storheter för systemet
3. analysera mekaniska system med hjälp av datorverktyg
4. redogöra för Newtons och Eulers lagar och därur härledda samband samt tillämpa dessa vid analys av jämviktsproblem och dynamiska problem i tre dimensioner
5. självständigt lösa problem och utvärdera resultaten inom givna tidsramar, samt presentera resultaten i en teknisk rapport.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Mekanik för ingenjörer 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202235 - 202244
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16204
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)