Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning 7.5 hp

Om kursen

Kursen ges på grundnivå och riktar sig till dig som vill inhämta kunskaper inom vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Kursen innefattar bland annat bemötande och förhållningssätt, vård och omsorg samt aktuell forskning inom området.
Kursen är nätbaserad, varför deltagarna måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling via bredband och/eller lokalt studiecentra som tillhandhåller datorer.

Kursplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2018
Distans
201836 - 201903
Ej öppen *
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-14322
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Våren 2019
Distans
201904 - 201923
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-24332
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Ej öppen *
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-14349
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)