Handledning i klinisk omvårdnad I 7.5 hp

Om kursen

Kursen ges på avancerad nivå och vänder sig till dig som deltar i handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning på grund- och avancerad nivå. Kursen belyser synen på kunskap och lärande över tid och fokuserar på handledningsprocessen, kommunikation mellan student och handledare, olika modeller för handledning samt reflektion som metod för lärande. Vidare ingår bedömning av studenters utveckling och lärande under verksamhetsförlagd utbildning. I kursen ingår sex fysiska träffar där respektive träff kan omfatta en halv eller en hel dag. Om tillräckligt många antagna har sin geografiska hemvist i närheten av Bollnäs respektive Hudiksvall kan träffar anordnas också på dessa orter, förutom i Gävle.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Akademisk yrkesexamen inom vård- eller sociala sektorn.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2019
Normal
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-14350
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)