Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (91-120) 30 hp

Om kursen

Studenten väljer att inrikta sina studier mot forskningstemat kultur och identitet. Kursen har en tydlig forskningsförberedande karaktär genom ett fördjupat teori- och metodstudium samt en forskarförberedande uppsats.
Religionsvetenskap kan utgöra huvudämne i en fil. mag.examen på 240 hp.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religionsvetenskap (1-30), Religionsvetenskap (31-60) 30 hp och Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (61-90) 30 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2019
Distans
201904 - 201923
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-23203
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Undervisningen erbjuds på Campus i Gävle, via videokonferens på lokala studiecentra eller via din egen dator. Genom din dator kan du välja att antingen se undervisningen i streamad form eller att vara uppkopplad till videokonferenserna. Vill du följa undervisningen från ett studiecentrum kontaktar du själv ditt lokala studiecentrum, helst redan före anmälan och omgående efter att du fått antagningsbesked. Varje moment rymmer i regel 1-2 examinerande seminarier i distansform. Ditt studiecentrums möjlighet att ta emot kursen är beroende av att du själv kontaktar dem: http://www.larcentra.se.
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13218
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Undervisningen erbjuds på Campus i Gävle, via videokonferens på lokala studiecentra eller via din egen dator. Genom din dator kan du välja att antingen se undervisningen i streamad form eller att vara uppkopplad till videokonferenserna. Vill du följa undervisningen från ett studiecentrum kontaktar du själv ditt lokala studiecentrum, helst redan före anmälan och omgående efter att du fått antagningsbesked. Varje moment rymmer i regel 1-2 examinerande seminarier i distansform. Ditt studiecentrums möjlighet att ta emot kursen är beroende av att du själv kontaktar dem: http://www.larcentra.se.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)