Globalisering och värderingsförändringar 15 hp

Om kursen

De ekonomiska, ekologiska och sociala värderingarna förändras snabbt på alla nivåer i det globala samhället. I den här kursen tittar vi på relationerna mellan ekonomi, ekologi och värderingar både på global och lokal nivå. Det finns både hot och möjligheter i de globala ekonomiska förändringarna. Kursen betonar aktiva/konstruktiva aktionsmodeller så som de framträder i en tid av transformation.

Samhället är hotat om de globala ekonomiska förändringarna inte är socialt inbäddade. Frånvaron av sådan inbäddning kan skapa utbredd rotlöshet och ett sökande efter mening - ibland i form av fundamentalism. Fundamentalism definieras i bred mening: det finns inte bara religiös fundamentalism, utan också en ekonomisk och politisk fundamentalism. Det okritiska accepterandet av en marknadsideologi kan ses som en form av fundamentalism. Vi studerar också globalisering underifrån och de möjligheter som öppnar sig när människor själva engagerar sig i den globala transformationsprocessen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2019
Distans
201914 - 201923
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-23216
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Undervisningen på kursen erbjuds på distans via något webbkonferensverktyg eller via videokonferens. Vid webbkonferens kan du sitta uppkopplad hemifrån. Vid videokonferens kan du sitta på ett lokalt studiecentrum eller koppla upp dig via din egen dator. Det går förstås också bra att medverka i kursen på campus i Gävle. Vill du följa undervisningen från ett studiecentrum kontaktar du själv ditt lokala studiecentrum, helst redan före anmälan för att se om möjligheten finns och sedan omgående efter att du fått antagningsbeskedet. Ditt studiecentrums möjlighet att ta emot kursen är beroende av att du själv kontaktar dem: http://nitus.se/ Undervisningen går också att se streamad eller inspelad i efterhand. Viktigt att veta är att varje moment i kursen i regel rymmer 1-2 examinerande seminarier där närvaro krävs men där du kan välja att medverka antingen på campus eller på distans.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)