Sök

Svenska språket (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursen belyser förutsättningar för läsande och skrivande i vår samtid. Vidare ger den kunskaper om svenska språkets struktur med avseende på fonologi, morfologi, syntax och semantik samt om sociolingvistisk teori och metod. Därutöver ger kursen kunskap om centrala begrepp kopplade till text och genre som fördjupas genom egen skriftlig och muntlig produktion.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Distans
202235 - 202322
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12200
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen ges på distans. Utrustning i form av dator, headset och webbkamera krävs för att kunna följa kursen.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)