Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp

Om kursen

Kursen är avsedd för studerande med intresse för ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta område. Efter kursen skall studenten kunna

- statistiska principer och tekniker för att samla in data via enkät, experiment och offentliga databaser - färdigställa sådana datamängder för analys med hjälp av statistisk programvara
- beskriva, analysera och tolka data och relationer mellan variabler
- begreppen slump, sannolikhet, slumpvariabel och sannolikhetsfördelning samt grundläggande lagar som beskriver dem
- beräkna den statistiska osäkerheten för stickprovsmedelvärden och -proportioner och kunna göra utsagor om dessa.
- metoder att dra slutsatser ur stickprov grundade på statistisk metodik och förutsättningar för det
- formulera och testa statistiska hypoteser i vanligt förekommande situationer
- formulera, genomföra och analysera beräkningar och prognoser med olika regressionsmodeller
- kunna använda enklare prognosmetoder för att skriva fram tidsserier

De studerande uppnår också praktisk färdighet i att med hjälp av statistikprogramvara tillämpa dessa principer och tekniker samt färdighet att manuellt lösa problem baserade på små dataset. Kursen ger också övning i att presentera och kritiskt granska statistiska undersökningar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik C eller Matematik 3b/3c (Områdesbehörighet 4/A4). Undantag ges för Engelska B, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2020
Normal
202004 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28209
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2020
Distans
202004 - 202023
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
2 träffar
Anmälningskod: HIG-28211
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: De två obligatoriska träffarna är salstentamen som studenter kan ansöka om att skriva på annan ort.
Hösten 2020
Normal
202036 - 202102
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18205
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2020
Distans
202036 - 202102
Ej öppen *
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
2 träffar
Anmälningskod: HIG-18233
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Webbaserad kurs med två obligatoriska träffar, vilket avser två skriftliga tentamina. Möjlighet finns att ansöka om att få skriva tentamen på annan ort. Mer information om ansökan om tentamen på annan ort finns på: https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html
Hösten 2020
Distans
202036 - 202102
Ej öppen *
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 60
Studieort: Ortsoberoende
2 träffar
Anmälningskod: HIG-18200
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Webbaserad kurs med två obligatoriska träffar, vilket avser två skriftliga tentamina. Möjlighet finns att ansöka om att få skriva tentamen på annan ort. Mer information om ansökan om tentamen på annan ort finns på: https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)