Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Anställningen är inom Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, vilken är en av de fyra avdelningarna på Akademin för hälsa och arbetsliv. Inom avdelningen finns tre utbildningsprogram: personal- och arbetslivsprogrammet som ger en kandidatexamen i psykologi samt masters- och forskarutbildning i arbetshälsovetenskap. Därtill finns fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Vi söker nu en universitetslektor i arbetshälsovetenskap. Anställningen är tillsvidare med tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arbetstiden är campusförlagd till Högskolan i Gävle.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och kursansvar inom främst ämnet arbetshälsovetenskap, men kan även vara inom övrigt utbildningsutbud, på såväl svenska som engelska. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. I anställningen ingår också att delta i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete samt administrativt arbete, samverkan och internationalisering. Forskning ingår inom kompetensutvecklingstid alternativt genom att externa medel erhålls.

Kvalifikationer

För anställningen krävs doktorsexamen i arbetshälsovetenskap eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt, exempelvis inom samhälls- och beteendevetenskap.

För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:

- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.

- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

God samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Kunskaper i kvalitativ metod samt genus och mångfald är särskilt meriterande. Administrativ förmåga, samt erfarenhet av distansundervisning och av att driva forskningsprojekt är meriterande. I urvalet lägger högskolan stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde den 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 13 augusti 2021

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2021/251

Ansökan till utlyst anställning som universitetslektor ska innehålla:

1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter. Max 1 sida.

2. CV med förteckning över:

2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen

2.2 Nuvarande och tidigare anställningar

2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet

2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen. Max 2 sidor.

3. Vetenskaplig verksamhet: Vetenskaplig meritförteckning, inklusive

3.1 Avhandlingsarbete

3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter

3.3 Böcker/bokkapitel

3.4 Konferensbidrag

3.5 Övriga publikationer

3.6 Erhållna externa forskningsanslag

3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvud-handledare/biträdande handledare

3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning av forskningsresultat ska framgå.

3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet

4. Pedagogisk verksamhet: Pedagogisk meritförteckning, inklusive

4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen

4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå

4.3 Högskolepedagogisk utbildning

4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten ska framgå.

5. Övriga meriter av relevans för anställningen: Beskrivning av

5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag

5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

5.3 Populärvetenskaplig verksamhet

5.4 Andra meriter av relevans för anställningen

6. Examensbevis, betyg och intyg. Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden, kursvärderingar

7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten. Max 10 st.

8. Referenser inklusive kontaktuppgifter


Ansök


Kontakt

Åsa Vidman
Avd.chef Avd. för arbetshälsovetenskap o psykologi
Telefon: 026-64 88 34
E-post: asa.vidman@hig.se

Gunnar Bergström
Professor
Telefon: 073-622 58 60
E-post: gunnar.bergstrom@hig.se

Marina Heiden
Docent, univ.lektor
Telefon: 026-64 85 44
E-post: marina.heiden@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)