Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Avdelningen för vårdvetenskap arbetar för att stärka såväl forskning i vårdvetenskap som tvärdisciplinär forskning. Vid avdelningen för vårdvetenskap blir du del av ett kollegium med omkring 75 medarbetare. Avdelningen ger sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram samt fristående kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en tjänst som universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap.

Tjänsteställe är Gävle med placering på Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning, kursansvar, handledning och examination på grund- och avancerad nivå i sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen samt fristående kurser. I anställningen ingår också kompetensutvecklingstid, administrativt arbete, att delta i avdelningens utvecklingsarbete rörande undervisning och forskning, att samverka med det omgivande samhället samt internationalisering. Viss del av utbildningen genomförs som studieortsbaserad campusutbildning och delar av undervisningen ges även nätbaserat. Undervisningen kommer att ske inom flera områden, framför allt inom farmakologi, fysiologi och anatomi.

Kvalifikationer

För anställningen krävs magisterexamen i vårdvetenskap, omvårdnad, medicinsk vetenskap, hälsovetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Att ha fullgjort högskolepedagogiska kurser som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, är ett krav i tjänsten. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas i överenskommelse med rekryterande chef. För mer information se Anställningsordning för lärare vid Högskolan i Gävle Dnr HIG-STYR 2019/153.

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningen görs med avseende på praktisk, pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom områdena farmakologi, fysiologi, anatomi samt vårdvetenskap/omvårdnad. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom farmakologi, fysiologi och/eller anatomi är meriterande. Särskilt meriterande är styrkt sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, apotekarexamen, receptarieexamen samt väl vitsordad erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Vidare är det med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, särskilt meriterande att den sökande kan uppvisa vitsordat god samarbets- och initiativförmåga. Därutöver bedöms graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 221201 eller enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är Högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 7 oktober 2022

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/341

Ansökan till universitetsadjunkt ska åtföljas av:

• personligt brev inklusive kontaktuppgifter

• curriculum vitae

• vidimerade kopior av relevanta examensbevis samt övriga handlingar du önskar åberopa

• förteckning över referenspersoner

För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.


Ansök


Kontakt

Maria Lindberg
Avdelningschef
Mobiltelefon: 073-689 30 43
E-post: maria.lindberg@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)