Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Avdelningen för utbildningsstöd (UBS) är högskolans sammanhållande resurs för studentstödjande och utbildningsadministrativa processer. Det innebär att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt att handlägga studentärenden av olika karaktär. Det innebär också ett ansvar för verksamhetsstöd till akademier och ledning med fokus på studieadministrativa frågor och stöd till studenter. Arbetet präglas av att ständigt förbättra och effektivisera rättssäkra processer för att skapa goda förutsättningar för verksamheten för studenter och medarbetare. Högskolan i Gävle är inne i ett spännande förändringsarbete när det gäller utveckling av stödet till studenter och söker nu ett student-och doktorandombud inom avdelningen för utbildningsstöd.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som student- och doktorandombud omfattar att företräda och bistå enskilda studenter på grund- avancerad- eller forskarnivå. Till studentombudet kan studenter vända sig med synpunkter eller frågor som gäller deras utbildning eller arbetsmiljö. Studentombudet är involverad i hela processen, från mottagande av ärendet till uppföljning och slutligen dokumentation. De ärenden du kommer att vara ett stöd i kan vara av mycket varierande karaktär där såväl rena regelbrott som bemötandefrågor och psykosociala frågor behandlas. Du kan även komma att agera samtalsstöd till studenter vars ärende ska behandlas av disciplinnämnden. Utgångspunkten för uppdraget är de regelverk som styr lärosätets myndighetsutövning. Studentombudet ska bevaka och vara insatt i frågor som rör studenter inom lärosätet men även på departements- och riksdagsnivå.

Som studentombud har du också en viktig roll i att informera studenter om deras rättigheter och skyldigheter och kommer även att ansvara för att ta fram informationsmaterial, leda workshops, hålla presentationer gällande studenters rättigheter och skyldigheter samt att arbeta med information och kampanjer på sociala medier.

Studentombudet kommer att tillsammans med samordnaren för lika villkor ansvara för att bevaka, samordna och utveckla arbete med lika villkorsfrågor för studenter samt att arbeta för tillgänglighet och ökat studentinflytande. Du kommer att ingå i Arbetsmiljögrupp för studenter och arbetet sker även i nära samverkan med studentkåren.

Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta:

_ Rådgivning och stöd till studenter i studenträttsliga frågor

_ Medverka på möten mellan student och lärare, kursansvarig, eller annan företrädare för högskolan

_ Bistå i utredning av frågor av studentnära karaktär i form av studenternas ombud i kontakt med Högskolan.

_ Svara på frågor från studenter eller lärosätet om studenters rättigheter och skyldigheter i enlighet med gällande regelverk,

_ Rapportera in anonymiserad statistik kring studentärenden,

_ Delta i utvecklingsarbete för ombudsverksamheten.

_ Ge råd och stöd till lärare och annan personal i studenträttsliga frågor

_ Aktivt informera om studenters rättigheter och skyldigheter och sprida kunskap om likavillkorsuppdraget i olika forum och kanaler.

Kvalifikationer

Som student- och doktorandombud har du relevant högskoleutbildning med avslutad examen, inom till exempel samhällsvetenskap, juridik eller humaniora.

Du har minst ett års arbetslivserfarenhet inom område som av arbetsgivaren bedöms som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av studiesocialt arbete och rådgivning både vid personliga och digitala/telefon möten.

Du har god erfarenhet av administrativt arbete och har goda kunskaper i Officepaketet samt har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Det är meriterande om du har kännedom om högskolesektorn och studenträttsliga frågor. Meriterande är också om du själv har studerat på avancerad nivå. Även erfarenhet av att arbeta som juridiskt stöd eller erfarenhet av fackliga uppdrag är meriterande.

Anställningen förutsätter förståelse för och förtrogenhet med svenska lagar, förordningar och föreskrifter rörande utbildning på grund- och avancerad nivå, diskrimineringslagstiftning och arbetsmiljöförfattningar.

Du har en god kommunikativ förmåga då du i olika ärenden möter studenter, studentkår, lärare, avdelningschefer eller annan högskolepersonal. Du har lätt för att samarbeta och har en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med andra. Du är ansvarsfull och lyhörd i mötet med människor och kan arbeta självständigt och strukturerat utifrån ärendets karaktär.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 22 september 2021

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2021/371


Ansök


Kontakt

Maria Strand
Chef Avdelningen för utbildningsstöd
Telefon: 070- 616 86 95
E-post: moa@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)