Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Anställningen är förlagd inom Avdelningen för humaniora, en av de tre avdelningarna inom Akademin för utbildning och ekonomi. Inom avdelningen finns ämnena engelska, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och svenska. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och olika program på grundnivå och avancerad nivå och utgör en integrerad del av Högskolans lärarutbildningar. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom de olika ämnena. Avdelningen for humaniora har ca 45 medarbetare.

Religionsvetenskap är en viktig del i lärarutbildningarna men ämnet har även två egna program, Människa, kultur, religionsprogrammet samt en masterutbildning i religionsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, kursansvar, handledning och examination inom religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare.

Kurserna i religionsvetenskap täcker ett brett och spännande område, och ger viktiga verktyg för att förstå de olika utmaningar som uppstår när människor lever tillsammans i en globaliserad värld. Vi undersöker ett flertal olika religioner, såsom judendom, kristendom, islam, buddhism, hinduism, liksom nyandliga uttryck som spiritism och shamanism. Där ingår den mångfald av uttryck dessa tar, exempelvis gällande trosföreställningar, ritualer, koder relaterade till mat och klädsel, politik, könsroller, och olika konstarter.

Deltagande i avdelningens och ämnets gemensamma arbete liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del i anställningen. Inom ramen för kompetensutvecklingstiden förväntas universitetslektorn att forska samt att söka externa forskningsmedel.

Anställningen erbjuder goda möjligheter att medverka i utvecklingen av verksamheten vad gäller utveckling av program, kurser samt ämnets forskningsprofil.

Merparten av arbetstiden är campusförlagd. Tjänsteställe är Gävle.

Kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom religionsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig.

Den sökande ska ha god förmåga till ett flexibelt arbetssätt och ett intresse för att arbeta både teoretiskt och praktiskt med att utveckla framtida lärares undervisning i ämnet religionsvetenskap.Då undervisningen sker på svenska och engelska, är goda kunskaper i det svenska respektive engelska språket en förutsättning för anställningen. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha;

- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.

- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

I övrigt se HF 4 kap. 4 a §.

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. Särskilt meriterande är:

Lärarexamen

Pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning och handledning på högskolenivå. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer djup, bredd och kvalitet att beaktas.

Inriktning inom den egna forskningen mot fält av relevans särskilt med ämnesdidaktiskt innehåll. Såväl kvantitet som kvalitet kommer att bedömas vad gäller den vetenskapliga meriteringen.

Personens vitsordade goda samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 11 december 2022

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/422

Ansökan ska innehålla:

1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter, max 1 sida

2. CV Förteckning över:

2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen

2.2 Nuvarande och tidigare anställningar

2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet

2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen Max 2 sidor

3. Vetenskaplig verksamhet. Vetenskaplig meritförteckning, inklusive:

3.1 Avhandlingsarbete

3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter

3.3 Böcker/bokkapitel

3.4 Konferensbidrag

3.5 Övriga publikationer

3.6 Erhållna externa forskningsanslag

3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvud-handledare/biträdande handledare

3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning av forskningsresultat ska framgå.

3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet

4. Pedagogisk verksamhet. Pedagogisk meritförteckning, inklusive:

4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen

4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå

4.3 Högskolepedagogisk utbildning

4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten ska framgå.

5. Övriga meriter av relevans för anställningen. Beskrivning av:

5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag

5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

5.3 Populärvetenskaplig verksamhet

5.4 Andra meriter av relevans för anställningen

6. Examensbevis, betyg och intyg Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden, kursvärderingar

7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten, max 10 st

8. Referenser inklusive kontaktuppgifter


Ansök


Kontakt

Jaana Kurvinen
Avdelningschef
Telefon: 070-180 70 43
E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Olov Dahlin
Ämnesansvarig
Telefon: 026-64 87 73
E-post: olov.dahlin@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)