Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet ingår i det nationella kompetenscentret RESILIENT där syftet är att ta fram ny kunskap utifrån ett systemperspektiv för att kunna implementera framtidens hållbara energilösningar.

Besök RESILIENT för mer information: https://www.hig.se/Ext/Sv/Nyheter-och-press/Press/2021-12-21-Hogskolan-i-Gavle-del-av-kompetenscentrum-som-beviljas-63-miljoner.html

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva forskning om energigemenskaper och Positive Energy Districts (PEDs). I detta forskningsprojekt ska en kritisk granskning av ovan nämnda koncept/begrepp genomföras och analyseras ur ett systemperspektiv.

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Projektbeskrivning

I många städer finns områden med hållbarhetsprofil, där man utvecklar koncept för hållbara stadsdelar och där man testar ny och innovativ teknik. Detta är en del i en större internationell trend, där koncept som energigemenskaper och Positive Energy Districts (PEDs) blir allt vanligare.Projektet syftar bland annat till att analysera de olika koncepten ur ett holistiskt perspektiv. En forskningsfråga är hur man bör designa el- och värmesystemen i områden och stadsdelar så att suboptimering undviks. För att göra hållbara stadsdelar just hållbara krävs att stadsdelen kan samspela med övriga staden på ett kostnadseffektivt och miljömässigt effektivt sätt. Att försöka förstå hur detta kan åstadkommas ingår som en viktig del i projektet. Gävles stadsomvandlingsprojekt Näringen kommer att användas som fallstudie i arbetet och då nyckelpersoner i stadsomvandlingsprojektet från både Gävle Energi AB och Gävle kommun deltar i projektet kommer också projektets resultat att vara direkt applicerbart i områdesplaneringen. Långsiktigt kommer projektet vara en del av forskningen och resonemanget kring hur framtida stadsdelar bör utformas. Detta i Gävle men också nationellt såväl som internationellt.

Doktorandpositionen omfattar:

- att genomföra det vetenskapliga projektet

- att genomföra kurser motsvarande minst 60 hp

- undervisning och genomförande av administrativt arbete

- att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten

Kvalifikationer

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen inom energisystem (forskarutbildningsämnet) har den som avlagt en examen på avancerad nivå inom energisystem eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildningen.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunder

God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.

För att lyckas med dina doktorandstudier på Högskolan i Gävle behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

• självständigt driva sitt arbete framåt,

• kunna samarbeta med andra,

• ha ett professionellt förhållningssätt,

• analysera och arbeta med komplexa frågor,

• förmågan att kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

Information om antagning och anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget)

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Om anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2022

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/299

Ansökan ska innehålla:

• CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.

• Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)

• Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.

• Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

• Lista över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa


Ansök


Kontakt

Mattias Gustafsson
Projektledare
Telefon: 026-648181
E-post: mattias.gustafsson@hig.se

Mathias Cehlin
Nodledare RESILIENT
Mobiltelefon: 072-299 53 52
E-post: mcn@hig.se

Andreas Haga
tf. avdelningschef
Telefon: 026-645080
E-post: andreas.haga@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)