Universitetslektorer i omvårdnad (3)

Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap söker tre universitetslektorer i omvårdnad.

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en
Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid.

För oss på HiG är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 14 500. På högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Högskolan i Gävle beviljades våren 2012 forskarexamensrätt inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap arbetar för att stärka såväl grundforskning inom vårdvetenskap/omvårdnad som tillämpad forskning inom profilen. Högskolan befinner sig också i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom ramen för Högskolans prioriterade forskningsområde, Hälsa och arbetsliv. Avdelningen ger idag kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram samt som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Därutöver bedriver avdelningen i samarbete med Universitetet i Lishui en sjuksköterskeutbildning i Kina. Avdelningen söker nu universitetslektorer i omvårdnadsvetenskap som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Anställningarna är tillsvidare med omfattning heltid och med tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsteställe är Gävle.

Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom sjuksköterske-/specialistsjuksköterskeprogram, samt fristående kurser. Därutöver ingår administrativt arbete och medverkan i ämnesgruppens utveckling, samverkan med det omgivande samhället och internationalisering samt att bedriva forskning i linje med forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv. Enligt lokalt arbetstidsavtal ingår 20% forskning/kompetenstid. Undervisning på engelska kan komma att ingå.

Kvalifikationer:

För anställningarna krävs doktorsexamen i vårdvetenskap eller motsvarande relevant vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i den. Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet där dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska ha en sådan omfattning att en kvalitativ bedömning kan göras, se Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Dnr HIG-STYR 2014/137.

Vid tillsättningen ägnas lika stor omsorg åt bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det är, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, särskilt meriterande att den sökande kan visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska samt uppvisa vitsordat god samarbets- och initiativförmåga. Vidare är det särskilt meriterande med sjuksköterskeexamen. Därutöver är specialistsjuksköterskeexamen meriterande samt väl vitsordad erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Meriterande är även dokumenterad undervisningserfarenhet av kursutveckling, kursansvar, handledning och examination inom undervisningsområdet. Meriterande är också egna forskningsnätverk inom området samt erfarenhet av egen forskning. Därutöver bedöms graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2017 märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/99.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar i tre identiska paket:

1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 3

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-04-07

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/99

Upplysningar lämnas av:

Anne-Sofie Hiswåls
Avd chef Avdelningen hälso- och vårdvetenskap
Telefon: 026-64 50 96
E-post: anne-sofie.hiswals@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)