Lediga jobb

Universitetslektor i elektronik

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Forskning finns i fyra tematiskt inriktade strategiska forskningsområden: Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande, Hållbar stadsutveckling och Intelligent industri, där flera ämnesområden samverkar, men det finns också inomvetenskaplig ämnesforskning.

Avdelningen Elektroteknik, matematik och naturvetenskap har drygt 50 anställda akademiska lärare och rymmer ämnena elektronik, matematik, statistik, fysik, kemi och biologi.

Forskningen inom elektroteknik vid Högskolan i Gävle är interdisciplinär till sin karaktär och kombinerar områdena mätteknik, radiokommunikation, signalbehandling, robotik och närliggande områden. Forskningen är tillämpad och genomförs ofta i samarbete med industrin.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

I anställningen som universitetslektor ingår undervisning och forskning inom området elektroteknik. Därtill förväntas de sökande bidra till kurs- och programutveckling på grundläggande, avancerad, och forskarnivå, samt handledning och examination av examensarbeten. Handledning av doktorander inom forskarutbildning inom elektroteknik kan bli aktuellt framgent. Ämnesgruppen driver också forskningsprojekt tillsammans med externa parter, varför denna typ av samproducerad forskning också kan bli en arbetsuppgift.

Kvalifikationer:

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom elektronik eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:

- En vetenskaplig produktion som omfattar mer än den som låg till grund för doktorsexamen.
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Vidare krävs goda språkkunskaper i tal och skrift på svenska respektive engelska.

Det är meriterande med goda vitsord från undervisning inom elektroteknik på högskola och/eller universitet. Det är också meriterande med erfarenhet av arbete i forskningsprojekt med eller utan externa parter. Stor vikt läggs vid personens samarbetsförmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Forskningen bör vara publicerad i internationella och/eller nationella vetenskapliga tidskrifter med peer-review inom ämnesområdet.


Övrigt:

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-10-10

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/562

Upplysningar lämnas av:

Magnus Isaksson
Avdelningschef
Telefon: 026 - 64 82 49
E-post: min@hig.se

Daniel Rönnow
Professor
Telefon: (046) 26-648593
E-post: daniel.ronnow@hig.se

Niclas Björsell
Senior lecturer
Telefon: 026-64 87 95
E-post: nbl@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)