Tre Doktorander inom transport och miljö

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 14 500. Hos oss arbetar cirka 700 personer. Av dessa är cirka 500 lärare och forskare och 200 arbetar inom administration.

Vad vi än arbetar med är det två saker som förenar oss: Att stödja och vägleda våra studenter under deras studietid samt verka för att Högskolans forskning kommer det omgivande samhället till nytta. Miljöteknik vid Avdelningen för Bygg-, energi- och miljöteknik på Akademin för Teknik och miljö vid Högskolan i Gävle är ett ämne med stark tillväxt. Vi arbetar främst med miljöfrågor knutna till teknisk utveckling. Miljöteknik erbjuder flera kurser inom olika ingenjörsprogram, och vi har två egna utbildningsprogram: Miljöstrateg och Miljöingenjör - inriktning VA-teknik. Samverkan inom forskning och utbildning sker med regionala företag och organisationer, lärosäten i Sverige och utomlands, och med andra ämnen vid Högskolan i Gävle. Forskningen om metoder för miljöbedömning har ett tydligt livscykelperspektiv och ofta återkommande tillämpningar är byggnader, avfallshantering, energisystem och transporter.

Forskningsområdet transporter och drivmedel anknyter till och kompletterar pågående forskning inom profilen Byggd miljö, bland annat kring industriella energisystem, utnyttjande av restprodukter och användning av överskottsvärme. Samtidigt finns ett starkt regionalt intresse för utveckling av fordonsanvändning och drivmedelsproduktion, både från privata och offentliga aktörer.

Arbetsuppgifter:

Vi söker nu tre doktorander med inriktning på regional tillförsel och användning av förnybara drivmedel för vägtransporter. Forskningen innebär att utveckla och tillämpa olika systemanalytiska metoder för att utvärdera olika värdekedjor med avseende på miljöpåverkan och ekonomi. Arbetet kommer att utföras i dialog med regionalt näringsliv och offentlig sektor. Som doktorand väljer du mellan tre olika forskningsområden, biogas, biodisel eller el för vägransporter (inklusive vätgas) vilka innefattar hela värdekedjan från råvara till användning och avfallshantering/återvinning.

Val av forskningsområde gör du genom att i din ansökan referera till specifikt forskningsområde.
I forskningen ingår också att bidra i arbetet med att analysera samspelet mellan olika värdekedjor som tillsammans kan bidra till fossilfria transporter.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning, i anställningen ingår även en begränsad omfattning av undervisning och administration. Det första förordnandet avser ett år. Förordnanden som doktorand får meddelas för sammanlagt högst fem år, dock inte längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5 och 9. Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle och anställningen är kopplad till Akademin för teknik och miljö.

Kvalifikationer:

Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjör eller masterexamen inom energi- och miljöteknik, kemiteknik eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av systemanalys (t.ex. LCA), förnybar energi och/eller transportstudier är meriterande. För att bli antagen som doktorand krävs studier på minst 240 hp varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Studenten ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2017 till registrator på Högskolan i Gävle, e-post: registrator@hig.se, eller till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 80267 Gävle. Utifrån det forskningsområde du väljer märker du din ansökan med:

Referensnummer biogas: HIG-STÖD 2017/642

Referensnummer biodiesel: HIG-STÖD 2017/643

Referensnummer el:HIG-STÖD 2017/644

Ansökan ska åtföljas av en meritförteckning inklusive en lista över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa.

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 3

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-11-30

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/642, 2017/643, 2017/644

Upplysningar lämnas av:

Ulf Larsson
Avdelningschef
Telefon: 026-64 87 91
E-post: ulf@hig.se

Karl Hillman
Universitetslektor
Mobiltelefon: 070-191 45 59
E-post: karl.hillman@hig.se

Facklig(a) företrädare
Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Om Högskolan