Lediga jobb

Doktorand i socialt arbete- Äldre i arbetslivet

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Högskolan i Gävle lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö.

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi ger idag kurser i socialt arbete och socialt arbete med internationell inriktning inom socionom- och kandidatprogram med inriktning internationellt socialt arbete, fristående kurser på grund- och avancerad nivå, masterprogram samt forskarutbildning. Inom kriminologi ges kandidatprogram i utredningskriminologi och fristående kurser. Utmärkande för våra utbildningar och vår forskning är vårt nära samarbete med fältet och organisationer i länet. Vi arbetar nära fältet för att kunna bidra till det livslånga lärandet inom våra yrkesutbildningar.

Forskningen inom socialt arbete har ett brett fokus på frågor som psykosocial hälsa och välbefinnande för olika grupper som barn, unga, familj och äldre. Andra exempel på forskningsinriktningar är samhällsplanering, organisation, ledarskap, arbetsliv inom det sociala fältet samt utveckling av forskningsmetoder inom nämnda områden.

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi söker en doktorand inom hälsofrämjande arbetsliv, inriktning socialt arbete - Äldre i arbetslivet.

Arbetsuppgifter:

Frågan om äldres villkor i arbetslivet handlar om ett hållbart och inkluderande arbetsliv i alla åldrar. Personer som är 55 år eller äldre och som blivit arbetslösa riskerar en svagare förankring i arbetslivet jämfört med andra grupper. Särskilt utsatta grupper är personer som har kort utbildning/okvalificerade yrken, är utrikes födda, eller har funktionsnedsättningar.

Forskningsprojektet är inriktat på frågor om äldre arbetstagares villkor och fokuserar på frågor om livschanser och ojämlikhet i arbetslivet. Det specifika ämnet kan handla om önskad förlängning vs. oönskad förkortning av arbetslivsdeltagandet, ålderism mot äldre arbetstagare, olika villkor och förväntningar inför pensioneringen.

Avhandlingsarbetet innebär att läsa in sig på existerande forskning, bestämma en undersökningsdesign samt samla in och analysera forskningsdata i samarbete med handledare i en tvärvetenskaplig kunskapsmiljö om det goda åldrandet. Forskarutbildningen i socialt arbete har en inriktning mot frågor om ett hälsofrämjande arbetsliv. Forskningen inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle har ett brett fokus på frågor som psykosocial hälsa och välbefinnande för olika grupper som barn, unga, familj och äldre. Andra exempel på forskningsinriktningar är samhällsplanering, organisation, ledarskap, arbetsliv inom det sociala fältet samt utveckling av forskningsmetoder inom nämnda områden.

Du ansöker genom att skriva en kortfattad forskningsplan (ca 3 sidor, exklusive referenser) som är relevant inom socialt arbete, äldre i arbetslivet, som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé som innehåller problemformulering, teori, metod samt tidsplan för ett tänkbart doktorandprojekt.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Eftersom forskningsprojektet inkluderar internationella samarbeten krävs en god kommunikationsförmåga i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Vidare är även goda kunskaper i svenska önskvärda. Anställningen kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap samt att använda ett kritiskt förhållningssätt i värderingen av kunskap, och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid förmågan att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. För detta krävs förmåga att skriva en forskningsplan inom ämnet socialt arbete vilket ska bifogas dina ansökningshandlingar.

Kriterier för att bedöma de sökandes förmåga är:
• Självständighet och stringens i problemformulering och analys i tidigare arbeten och forskningsplan.
• Metodologisk och vetenskaplig förmåga.
• Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar.
• Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser.

För den aktuella doktorandplatsen är publicering inom den angivna inriktningen särskilt meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med äldre eller arbetsmarknadsfrågor eller inom närliggande område.

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni. Vid ansökan i pappersform vänligen kontakta Registrator vid Högskolan i Gävle.

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Tjänsteställe är Gävle.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-06-17

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/350

Upplysningar lämnas av:

Josefin Westerberg Jacobson
Avdelningschef, avd socialt arbete och kriminologi
Telefon: 026-64 82 33
E-post: jonwen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)