Doktorand inom automatisering av beslutsfattande

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 14 500.

Hos oss arbetar cirka 700 personer. Av dessa är cirka 500 lärare och forskare och 200 arbetar inom administration.

Vad vi än arbetar med är det två saker som förenar oss: Att stödja och vägleda våra studenter under deras studietid samt verka för att Högskolans forskning kommer det omgivande samhället till nytta.

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad på Akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle söker en doktorand i ämnet geospatial informationsvetenskap (GIS) till ett projekt om automatisering av beslutsfattande. Projektet utformas inom ramen för ett långsiktigt forsknings¬samarbete mellan bland andra Lantmäteriet och ämnesgruppen för besluts-, risk- och policyanalys (BRP) vid Högskolan i Gävle.

Arbetsuppgifter:

Som doktorand kommer du i huvudsak att studera beslut och bedömningar som på olika sätt berör lägesbunden information (geospatial information) och som regleras av normativa system som lagar, förordningar och liknande regelverk. Beroende på dina förkunskaper och intressen kan det ingå i dina arbetsuppgifter att utveckla AI-verktyg för att stödja en mänsklig beslutsfattare att göra bedömningar och fatta beslut som kräver sammanvägning av flera aspekter inom GIS-området, och/eller att utveckla metoder för representation av normativa system inom en väldefinierad logisk ram, för att göra det möjligt att konstruera AI-verktyg som med hög grad av självständighet tillämpar olika regler och fattar beslut. En viktig arbetsuppgift är att analysera normativa system, med särskilt fokus på normativa system där lägesbunden information är en viktig komponent och där tillämpningen av normer kan kräva komplexa bedömningar i flera dimensioner. Ett exempel med koppling till Lantmäteriets verksamhetsområde är att analysera vilka typer av rättigheter och skyldigheter för en fastighetsägare som följer av olika regelverk. Resultatet ska utvärderas i praktiska tillämpningar gällande frågeställningar inom akademins forskningsprofil Byggd miljö.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning, men även deltagande i undervisning och administration på avdelningen i begränsad omfattning ingår i anställningen. Förordnanden som doktorand får meddelas för sammanlagt högst fem år, dock inte längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5 och 9. Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle med placering i forskargruppen för besluts-, risk- och policyanalys. Examensämnet är geospatial informationsvetenskap.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som (a) avlagt en examen på avancerad nivå, (b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller (c) på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För den aktuella anställningen krävs, utöver grundläggande behörighet, kurser inom programmering och/eller datalogi samt logik och algebra motsvarande minst 90 hp, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Då du förväntas presentera ditt arbete vid nationella och internationella konferenser och workshops är goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska och engelska ett krav för anställningen. Som bedömningsgrund för anställningen gäller i första hand graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Meriterande för anställningen är kunskap om modal logik, algebraisk logik samt grundläggande kunskaper om artificiell intelligens, geospatial informationsvetenskap, beslutsteori och analytisk beslutsmetodik.

Vi förväntar oss att du är självgående och initiativrik, kan jobba både teoretiskt och praktiskt och har en vilja att söka ny kunskap. Intresse för kombinationen av datavetenskap, logik och beslutsteori förutsätts.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2017 märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/473. Ansökan ska åtföljas av en meritförteckning inklusive en lista över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa.

Handlingarna skickas till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle eller via e-post till registrator@hig.se.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-11-14

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/473

Upplysningar lämnas av:

Jonas Boustedt
Avdelningschef, svarar på frågor om anställningen
Telefon: 026-64 87 72, 070-1914525
E-post: jonas.boustedt@hig.se

Magnus Hjelmblom
Universitetslektor
Telefon: 026-64 86 48
E-post: magnus.hjelmblom@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)