Doktorand i företagsekonomi, inriktn. ledarskap och marknadsföring

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 65 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet. Utbildning bedrivs huvudsakligen kopplat till Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 14 500. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Rättsvetenskapligt kandidatprogram (180 hp) samt två magisterprogram i företagsekonomi. Masterexamensrätt liksom forskarexamensrätt i företagsekonomi planeras. Forskningen koncentreras kring forskningstemat Hållbara Affärsrelationer (HAR).

För mer information: https://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Anställningen avser en doktorandanställning i företagsekonomi, inriktning ledarskap och marknadsföring, med specifikt fokus på anställningsformer inom fastighetsmäklarbranschen och dess påverkan på faktorer som kundnöjdhet, personalomsättning och långsiktigt ekonomiskt resultat. En stor del av den empiriska delen av forskningen förväntas ske i samverkan med Svensk fastighetsförmedling, en av de större aktörerna inom den svenska fastighetsmäklarbranschen.

Anställningen utgör ett led i Avdelningens strävan att stärka forskningsanknytningen i dess utbildningsprogram.

I doktorandanställningen ingår förutom arbetet med det egna doktorandprojektet även övrigt arbete motsvarande 20 procent. Detta övriga arbete kan bestå av undervisning (företrädesvis inom ledarskaps- och marknadsföringsrelaterade kurser) eller av administrativa uppdrag utifrån verksamhetens behov och den sökandes önskemål.

Kvalifikationer:

För att vara behörig att anställas som doktorand i företagsekonomi krävs avlagd magisterexamen i företagsekonomi eller motsvarande. (Se Högskoleförordningen kapitel 7, §35 och §39).

Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift förutsätts för anställningen.

Den sökande ska kunna arbeta både i grupp och självständigt samt kunna vara drivande i sitt projekt genom att visa god initiativ- och organisationsförmåga.

Den sökande förutsätts ha ett genuint intresse för anställningens inriktning och rollen som doktorand. I detta ligger även att erfarenhet från de perspektiv och den bransch, fastighetsmäklarbranschen, som forskningsprojektet fokuserar, är meriterande.

Tidigare erfarenhet från deltagande i forskningsprojekt, andra typer av projektarbeten, liksom undervisningserfarenhet är också meriterande.

Högskolan kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha bäst förutsättningar att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator på Högskolan i Gävle, e-post: registrator@hig.se.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde 2017-06-01 eller enligt överenskommelse. Lön regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-04-23

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/247

Upplysningar lämnas av:

Tommy Gerdemark
Avdelningschef
Telefon: 026-64 88 26
E-post: tgk@hig.se

Aihie Osarenkhoe
forskningsledare professor
Telefon: 026- 64 85 84
E-post: aoh@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)