Postdoktor i arbetshälsovetenskap

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan läger tonvikt på vad framtiden behöver – en hållbar samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i både på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är hälsofrämjande arbetsliv samt byggd miljö. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer – 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, finns tre utbildningsprogram: utbildningsprogrammet folkhälsostrateg för hållbar utveckling samt masters- och forskarutbildningsprogram i arbetshälsovetenskap. Därtill finns kurssamverkan med Mittuniversitetet kring masterprogram i hälsovetenskap samt fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Avdelningens forskning inom arbetshälsovetenskap ligger på en erkänt hög internationell nivå, och är till en betydande del representerad av det excellenscentrum, Kroppen i arbete – från problem till potential, som Högskolan tilldelades 2009 av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskningen rör såväl fysiska som psykosociala förhållanden i arbetslivet, och ägnas åt frågor både på individ- och organisatorisk nivå.

Arbetsuppgifter:

Vi söker nu en postdoktor att ingå i forskningsprojektet ”Implementering av aktivitetsbaserade kontor: processen och resultatet” som genomförs i samarbete med Trafikverket. Anställningen är under två år till en omfattning av 80 %. Därutöver kan, enligt överenskommelse, undervisning tillkomma med högst 20 %.

Syftet med projektet är att dokumentera förändringsprocessen vid byte från traditionella kontor till aktivitetsbaserade kontor, och att undersöka hur olika delar av implementeringen påverkar medarbetarnas trivsel, välbefinnande och produktivitet i kontorsmiljön. Arbetet som postdoktor kommer bl.a. att inriktas mot att planera och genomföra datainsamling med enkät- och intervjumetodik, analysera data och sammanställa resultat i form av rapporter och vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs doktorsexamen i arbetshälsovetenskap eller annat område av relevans för projektet. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Den sökande måste ha en dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska, och i både vetenskapliga och publika sammanhang.

Meriterande är erfarenhet av att kommunicera arbetsmiljöforskning och dess resultat med arbetsgivare och arbetstagare. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av att driva och koordinera forskningsprojekt i fält, särskilt med avseende på implementering av förändringar i stora organisationer.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 10 november 2017, märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/620.

Skicka din ansökan via e-post till registrator@hig.se eller till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 GÄVLE.

Ansökan skall innefatta följande handlingar:
1. Curriculum vitae
2. Betygsavskrift från högskola / universitet
3. Kortfattad redogörelse varför du ansöker om att bli postdoktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Ansökan ska åtföljas av övriga handlingar du önskar åberopa.

Tillträde 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-11-10

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/620

Upplysningar lämnas av:

Åsa Vidman
Avdelningschef, avd Arbets- och folkhälsovetenskap
Telefon: 026-64 88 34
E-post: asa.vidman@hig.se

David Hallman
Docent, projektledare
Telefon: 026-64 84 39
E-post: david.hallman@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)