Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Medie- och kommunikationsvetenskap har i Gävle varit examensgrundande huvudområde på grundläggande och avancerad nivå sedan 1995. Ämnet ingår som huvudområde i Kommunikationsprogrammet (180 hp) som har två inriktningar – Kommunikatör samt Professionellt skrivande. Medie- och kommunikationsvetenskap har en bred inriktning, med visst fokus på strategisk kommunikation och mediehistoriska perspektiv kring nya och gamla medier. Vid sidan av progressionskurserna ges programkurser i bl.a. visuell kommunikation, organisationskommunikation samt miljö- och hälsokommunikation.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning, kursansvar, handledning, examination och kursutveckling. Vidare ingår administrativa uppgifter och medverkan i ämnets utveckling på grund- och avancerad nivå. Undervisning sker på campus.

Den sökande förutsätts driva egen forskning, i samarbete med ämnesgruppens forskare eller med forskare i andra nätverk.

Kvalifikationer:

Behörighetskravet är doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Behörig till anställning som lektor är den som därutöver genomgått högskolepedagogisk utbildning (eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt). Vidare skall den sökande ha dokumenterad pedagogisk skicklighet i enlighet med Anställningsordning vid Högskolan i Gävle och Högskoleförordningen, kap. 4.

Vid tillsättningen fästs särskild vikt vid pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning och handledning, och i enlighet med Anställningsordning vid Högskolan i Gävle och Högskoleförordningen kap. 4. De sökandes pedagogiska meriter skall bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer djup, bredd och kvalitet att beaktas.

Kompetens inom områdena miljökommunikation samt kvantitativ metod är särskilt meriterande, likaså erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer.

Stor vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av utbildning och forskning, i nära samarbete med ämnesgruppen och avdelningen för Humaniora. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.

Erfarenhet av distansundervisning, administrativ förmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga är betydelsefullt för anställningen. Den sökande förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid på plats vid Högskolan i Gävle.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-11

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/237

Upplysningar lämnas av:

Jaana Kurvinen
Avdelningschef
Telefon: 070-180 70 43
E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)