Universitetslektor i nationalekonomi, inriktning makroekonomi

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 65 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet. Utbildning bedrivs huvudsakligen kopplat till Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Rättsvetenskapligt kandidatprogram (180 hp) samt två magisterprogram i företagsekonomi. Masterexamensrätt liksom forskarexamensrätt i företagsekonomi planeras. Forskningen koncentreras kring forskningstemat Hållbara Affärsrelationer (HAR).

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, kursansvar, handledning och examination inom makroekonomi, men i förekommande fall även inom mikroekonomi. Undervisningen sker på grundläggande nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare.

Deltagande i avdelningens och ämnets gemensamma arbete liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del av anställningen.

I anställningen ingår även att medverka i utvecklingen av verksamheten, både vad gäller kursinnehåll, pedagogik och forskning.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som universitetslektor i nationalekonomi vid Högskolan i Gävle är den som har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller motsvarande samt visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (se vidare gällande Anställningsordning vid Högskolan i Gävle).

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. Vidare beaktas i nämnd ordning:
- Kunskapsdjup inom makroekonomi.
- Pedagogisk erfarenhet och skicklighet.
- Kunskapsbredd inom nationalekonomi och dess tillämpliga undervisnings- och forskningsmetoder.

Dokumenterad kompetens inom matematik är meriterande.

Dessutom bedöms samarbetsförmåga och administrativ skicklighet med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer vid den sammanvägda bedömningen att läggas på att välja den som befinns mest lämpad för den aktuella lärarrollen.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Det kan bli aktuellt med provanställning.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-09-20

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/408

Upplysningar lämnas av:

Tommy Gerdemark
Avdelningschef
Telefon: 026-64 88 26
E-post: tgk@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)