Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en
Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid.

För oss på HiG är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 750 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Vid Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap finns tre utbildningsprogram: utbildningsprogrammet folkhälsostrateg för hållbar utveckling samt masters- och forskarutbildningsprogram i arbetshälsovetenskap. Därtill finns kurssamverkan med Mittuniversitetet kring masterprogram i hälsovetenskap samt fristående kurser och uppdragsutbildningar. Utbildningsprogrammet folkhälsostrateg för hållbar utveckling innehåller grundutbildningsämnena folkhälsovetenskap och biologi och leder till filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap.

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap söker nu en universitetslektor i folkhälsovetenskap med omfattning heltid. Anställningen avser ämnesområdet folkhälsovetenskap med inriktning folkhälsostrategiskt arbete.

Anställningen är tillsvidare med omfattning heltid. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Arbetsuppgifter:

I anställningen ingår att bedriva undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå på såväl svenska som engelska. I anställningen ingår också att delta i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete. Därutöver ingår administrativt arbete, samverkan och internationalisering. Därutöver ingår att bedriva forskning med tvärvetenskaplig ansats och i linje med forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv. Enligt lokalt arbetstidsavtal ingår 20% forskning/kompetenstid. Undervisning sker dels på campus och dels på distans.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs doktorsexamen inom folkhälsovetenskap alternativt hälsovetenskap eller motsvarande relevant vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i den. Därutöver krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet, se Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

Vid tillsättningen ägnas lika stor omsorg åt bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är vitsordad erfarenhet av folkhälsostrategiskt arbete samt förtrogenhet med kvalitativa forskningsmetoder. Vid bedömning av undervisningsskicklighet läggs vikt vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar, handledning och examination inom undervisningsområdet.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle senast den 11 augusti 2017 märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/352.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar i tre identiska paket:

1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-11

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/352

Upplysningar lämnas av:

Åsa Vidman
Avdelningschef, avd Arbets- och folkhälsovetenskap
Telefon: 026-64 88 34
E-post: asa.vidman@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)