Universitetslektor i idrottsvetenskap

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 14 500.

Högskolan befinner sig också i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom ramen för Högskolans prioriterade forskningsområde, Hälsa och arbetsliv. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap bedriver idag såväl ett idrottsvetenskapligt program med profilområdena antidoping och anpassad fysisk aktivitet som sjuksköterskeprogram och specialistsjuksköterskeprogram samt undervisning på fristående kurser.

Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap söker universitetslektor till det idrottsvetenskapliga programmet och som har ett starkt engagemang i både utbildning och forskning. Anställningen är tillsvidare med omfattning heltid. Vi tillämpar oftast provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Arbetsuppgifter:

examination inom det idrottsvetenskapliga programmet och fristående kurser. Därutöver ingår administrativt arbete, medverkan i ämnesgruppens utveckling, samverkan med det omgivande samhället, internationalisering samt att bedriva forskning inom programmets profilområden med samhällsvetenskaplig ansats. Den sökande förväntas bidra till avdelningens arbete med att stärka såväl grundforskning inom Idrottsvetenskap i linje med programmets profilområden som forskning inom forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv. Undervisning sker dels på campus, dels på distans.

Kvalifikationer:

Behörighetskrav
För anställningen krävs doktorsexamen inom relevant ämnesområde med inriktning idrottsvetenskap eller motsvarande relevant vetenskaplig kompetens, som är av betydelse med hänsyn till programmets ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet där dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska ha en sådan omfattning att en kvalitativ bedömning kan göras. (Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Dnr HIG-STYR 2014/137).


Bedömningsgrunder
Vid tillsättning fästs lika vikt vid vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning, som pedagogisk skicklighet, visad genom dokumenterad undervisningserfarenhet. Särskilt meriterande är kompetens, erfarenhet av forskning med en samhällelig inriktning och väl vitsordad undervisning inom programmets profilområden anpassad fysisk aktivitet och/eller antidoping. Vidare är det särskilt meriterande med egna nätverk inom programmets profilområden. Vid bedömning av undervisningserfarenhet läggs utöver kvalitet även stor vikt vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar, handledning och examination. Personlig lämplighet i form av god samarbets- och initiativförmåga är ett krav. Därutöver bedöms graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Stor vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2017 märkt med ref nr HIG-STÖD 2016/727.

Ansökan sänds till;
registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar i tre identiska paket:

1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar
och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som
åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.
Meriterna skall dokumenteras med vägledning av högskolans bilaga 1 till Anställningsordning för Högskolan Gävle, se: http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga
personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-01-31

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2016/727

Upplysningar lämnas av:

Anne-Sofie Hiswåls
Avd chef Avdelningen hälso- och vårdvetenskap
Telefon: 026-64 50 96
E-post: anne-sofie.hiswals@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)