Universitetslektor i miljöteknik, inriktning restprodukthantering och cirkulär ekonomi

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 14 700. Hos oss arbetar cirka 700 personer. Av dessa är cirka 500 lärare och forskare och 200 arbetar inom administration.

Vad vi än arbetar med är det två saker som förenar oss: Att stödja och vägleda våra studenter under deras studietid samt verka för att Högskolans forskning kommer det omgivande samhället till nytta.

Miljöteknik vid Avdelningen för Bygg-, energi- och miljöteknik på Akademin för Teknik och miljö vid Högskolan i Gävle är ett ämne med stark tillväxt. Vi arbetar främst med miljöfrågor knutna till teknisk utveckling. Miljöteknik erbjuder flera kurser inom olika ingenjörsprogram, och vi har två egna utbildningsprogram: Miljöstrateg och Miljöingenjör. Samverkan inom forskning och utbildning sker med regionala företag och organisationer, lärosäten i Sverige och utomlands, och med andra ämnen vid Högskolan i Gävle. Forskningen om miljöbedömningsmetoder har ett tydligt livscykelperspektiv och ofta återkommande tillämpningar är byggnader och städer, avfall och restprodukter samt energisystem och transporter.

Arbetsuppgifter:

I anställningen som universitetslektor i miljöteknik, inriktning restprodukthantering och cirkulär ekonomi ingår såväl forskning inom cirkulär ekonomi som undervisning inom avfallshantering och cirkulär ekonomi på både grundläggande och avancerad nivå. Detta innefattar bland annat handledning av forskarstuderande inom miljöteknik, egen forskning, arbete med ansökningar om forskningsmedel, utveckling av kurser inom cirkulär ekonomi, ansvar för och examination i kurser, deltagande i projektbaserad undervisning samt handledning av examensarbeten. Arbetsställe är Gävle.

Kvalifikationer:

För anställning som universitetslektor i miljöteknik, inriktning restprodukthantering och cirkulär ekonomi krävs avlagt doktorsexamen inom miljöteknik, industriell ekologi, hållbar materialförsörjning eller motsvarande. Sökande ska ha visat såväl vetenskaplig som dokumenterad pedagogisk skicklighet i enlighet med Högskoleförordningen, kapitel 4 och Anställningsordning vid Högskolan i Gävle.

Vid bedömning ges graden av pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet lika vikt. Särskild vikt läggs vid dokumenterad kunskap om materialflöden och erfarenhet av att analysera kretsloppsfrågor utifrån ett systemperspektiv. Dokumenterad arbetslivserfarenhet från arbete med ökad cirkularitet är meriterande.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan märkt med HIG-STÖD 2018/605 senast den 6 januari 2019. Ansökan skickas till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:

1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar
och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som
åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska
paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Meriterna skall dokumenteras med vägledning av högskolans bilaga 1 till Anställningsordning för Högskolan Gävle, se: http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-06

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2018/605

Upplysningar lämnas av:

Ulf Larsson
Avdelningschef
Telefon: 026-64 87 91
E-post: ulf@hig.se

Ola Eriksson
Ämnesansvarig
E-post: ola.eriksson@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)