Biträdande universitetslektor i energisystem

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 700 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Arbetsuppgifter:

Anställningen som biträdande universitetslektor i energisystem ligger inom området byggnadens energisystem med speciell fokusering på inomhusklimat och upplevelsen av detta. Anställningen innebär bland annat att arbeta med forskning, vetenskaplig publicering, ansökningar om externa forskningsmedel, undervisning i grundutbildningen och handledning av forskarstuderande.

Anställningen omfattar heltid med tillträde snarast. Tjänsteställe är Gävle.

Kvalifikationer:

För att vara behörig att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i energisystem eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. Därutöver ska den sökande, mot bakgrund av följande bedömningsgrund, ha:
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 5 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §).

Vidare är det ett krav för anställningen med forskningserfarenhet och undervisning på universitetsnivå inom byggnadens energisystem och dess inomhusklimat. Erfarenhet från mätningsteknik inom området med tekniker som spårgasmätning och PIV är särskilt meriterande. Meriterande för anställningen är forskning inom området människans upplevelse av inomhusklimatet. Av betydelse för anställningen är sökandens förmåga att bidra till undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen. Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicera i internationella ledande tidskrifter samt sökandens förmåga att erhålla extern finansiering av sin forskning. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.


Övrigt:

Välkommen med din ansökan märkt med HIG-STÖD 2019/32 senast den 26 februari 2019. Ansökan skickas till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:

1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-26

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/32

Upplysningar lämnas av:

Ulf Larsson
Avdelningschef
Telefon: 026-64 87 91
E-post: ulf@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-02-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)